Skip to main content

Aanbod

We bieden u basisarrangementen aan, die we – na een uitgebreide intake en eventueel enkele testen – op maat samenstellen.
Deze arrangementen en begeleiding kunnen zowel thuis, als op locatie (bijvoorbeeld op school) óf in onze eigen praktijkruimte in Heeten of in Witharen plaatsvinden.


ARRANGEMENT BENAUDIRA hoortraining
voor kinderen en volwassenen

Herkent u dit bij uw kind (of bij uzelf als volwassene)?

 • Uhhh wat zeg je?
 • Wat een naar geluid!
 • Au! Dat geluid doet pijn aan mijn oren.
 • Praat niet zo hard!
 • Mijn hoofd zit zo ‘vol’ !

Kortom het is gevoelig voor (onverwachte) geluiden of is heel alert en hoort alles.

Uw kind of u:

 • heeft moeite met concentreren
 • heeft moeite met lezen/heeft dyslexie of is dyslexie verdacht
 • heeft moeite met spellen
 • houdt het hoofd scheef als het aandachtig luistert/richt het hoofd met 1 oor naar voren
 • is afgeleid wanneer er veel geluidsprikkels zijn
 • lijkt vaak niet zo goed te horen
 • heeft last van tinitus
 • is slechthorend

Het arrangement Benaudira hoortraining kan helpend zijn voor u of uw kind.
Door screeningstesten* brengen we in kaart hoe de auditieve informatie verwerkt wordt. Wanneer oren niet goed samenwerken kan er ‘ruis ‘ op de lijn ontstaan.

Als blijkt dat op basis van de screening de oren van uw kind niet voldoende kunnen samenwerken, is het mogelijk om Benaudira hoortraining te volgen.

Daarnaast is er sprake van goede resultaten door de Benaudira hoortraining bij verbeteren van klachten op het gebied van prikkelgevoeligheid, tinitus en slechthorendheid bij volwassenen.

We doen geen medische gehoorscreening. We zijn geen artsen. We onderzoeken vooral hoe de verwerking van informatie gaat, dat via het gehoor binnenkomt. Het gaat hierbij om de verwerking van auditieve informatie, filteren van informatie, klanken en geluiden.

Zo gaan we te werk:

 • Voorafgaand aan dit arrangement starten we met een intakegesprek om goed in beeld te krijgen hoe de stand van zaken omtrent uw kind of u is en waar de problemen vandaan kunnen komen.
 • We starten met een eerste gehoorscreening middels het afnemen een aantal gehoortesten en een dichotische woordjestest.
 • Op basis van de uitkomsten beoordelen we of uw kind of u in aanmerking komt voor een individueel hoorttrainingstraject. Zo ja,….
 • Worden de onderzoeksgegevens en aanvullende gegevens vanuit vragenlijst en intake opgestuurd naar het team van Benaudira. Zij maken op basis van deze gegevens muziek, die speciaal afgestemd op uw kind of u.
 • Deze cd luistert uw kind of u meerdere dagen per week (5 tot 7 dagen), steeds 10 tot 15 minuten. Dit gebeurt met behulp van een hoofdtelefoon.
 • Na 6 tot 12 weken nemen we opnieuw testen af. Op basis van deze gegevens wordt er een nieuwe muziek samengesteld.
 • In totaal bestaat de training uit 3 tot 6 van deze sessies.

ARRANGEMENT ‘KOM MAAR OP!’ (coaching)

Herkent u dit?

 • uw kind komt huilend uit school
 • durft geen vriendjes te vragen om met hem/haar te spelen
 • speelt veel alleen
 • uw kind is faalangstig, legt de lat hoog en/of heeft weinig zelfvertrouwen.
 • durft op school weinig tot niets te vertellen in de klas en bevriest wanneer de juf of meester iets vraagt
 • is op school, bij vreemden of in sportsituaties onzeker?

Het arrangement ‘Kom maar op!’ zal dan voor uw kind helpend zijn. Joev begeleidt tijdens individuele sessies uw kind. De sessies zijn op maat gemaakt. Dat wil zeggen dat we volledig afstemmen op dat waar uw kind tegenaan loopt. Daarbij werken we graag samen met de school/ leerkracht van uw kind, omdat dit vaak de plek is waar uw kind veel hinder ervaart van zijn of haar problemen.

Zo gaan we te werk:

 • Voorafgaand aan dit arrangement starten we met een intakegesprek om goed in beeld te krijgen hoe uw kind is en waar de problemen vandaan komen.
 • We starten met een ‘Talentgesprek’, omdat dit uw kind een positieve kijk op zichzelf geeft. Uw kind ontdekt zijn/ haar van eigen mooie talenten.
 • Vanuit deze positieve ‘flow’ gaan we in op de problemen die zich kunnen voordoen. We maken hier ‘vaardigheden’ van die uw kind nog moet leren.
 • Door het inzetten van verschillende methodieken en werkwijzen, zoals ‘teken je verhaal’, Kids Skills, spelbegeleidingstechnieken, etc. gaan we aan de slag met deze vaardigheden.
 • Uw kind ervaart het verschil tussen ‘helpende’ en de ‘belemmerende’ gedachten.
 • De sessies sluiten aan bij dat waar uw kind zich prettig voelt, bijvoorbeeld een creatieve activiteit, een spelactiviteit en/of in beweging zijn.
 • Uw kind maakt/ krijgt materialen om als handvatten te kunnen gebruiken na afloop van dit arrangement.
 • We zetten in eerste instantie in op 5 individuele sessies waarin we uw kind begeleiden, daarnaast wordt 1 ‘sessie’ ingezet in de vorm van een startgesprek met school, observatie op school en evaluatiegesprek met school en ouders.

ARRANGEMENT NEUROMOTORISCHE ONTWIKKELING

Herkent u dit?
Mijn kind:

 • Is snel afgeleid/droomt weg/is afwezig
 • Kan niet stilzitten/zit met de billen op de benen/trekt de knieën op aan tafel
 • Hangt onderuit in stoelen/zakt in elkaar aan tafel (hoofd steunt op hand, hangen)
 • Slechte zit/sta houding
 • Doet alles snel (lopen, praten etc)/onrustig
 • Heeft veel ongelukjes (struikelt veel/loopt ergens tegenaan/valt regelmatig)
 • Is erg gevoelig voor geluid (schrikt heftig), licht, aanraking, huid (labeltjes in kleding)
 • Wordt snel boos/driftig/intens verdrietig/raakt snel gefrustreerd
 • Heeft weinig zelfvertrouwen/faalangstig
 • Is wagenziek
 • Had moeite met leren zwemmen/fietsen
 • Plast met regelmaat in bed
 • Kan goed vertellen, maar krijgt het vervolgens niet op papier
 • Handschrift problemen

Zo gaan we te werk:

 • Voorafgaand aan dit arrangement starten we met een intakegesprek om meer informatie te verkrijgen. Voor de behandeling is inzicht nodig in: het verloop van de zwangerschap, hoe de geboorte is gegaan en hoe de verdere ontwikkeling in het eerste jaar was.
 • Screening: De leeftijd van uw kind bepaalt welke testen gedaan kunnen worden in het grote onderzoek. Natuurlijk wordt bij dit onderzoek rekening gehouden met de vermogens van uw kind en wat het kan verdragen. Het onderzoek geeft een nauwkeurig overzicht van de motorische ontwikkeling van uw kind.
 • Nadat het onderzoek gedaan is, worden tijdens een vervolgafspraak de testresultaten besproken. Hier leggen we uit van welke reflexen nog symptomen aanwezig zijn en welke invloed dat verder op uw kind heeft met betrekking tot leren en gedrag.
 • Op deze afspraak wordt het individueel samengestelde oefenprogramma ingeoefend. U oefent thuis 3 tot 4 weken dagelijks 5 à 10 minuten met uw kind de aangeleerde oefeningen. Na 3 tot 4 weken bekijken we de vorderingen en krijgt uw kind vervolgoefeningen.
 • Dit traject neemt ongeveer 9 tot 12 maanden in beslag waarbij u eens in de 3 à 4 weken komt voor een vervolgafspraak.