Skip to main content


JOEV is een
samenvoeging
JOos en EVelien

Wie zijn wij?

Wie is Joos?

Mijn naam is Joos Smits.

Meer dan 38 jaar heb ik ervaring in het onderwijs. Ruim 25 jaar als een bevlogen kleuterjuf en daarna als intern begeleider op verschillende scholen.

Ooit kwam de spreuk
‘verwondering is het begin van alle wijsheid’, van de filosoof Aristoteles (384-322 v Chr), op mijn pad. Een wijsheid die volledig passend is bij mijn visie. Niet alleen omdat ik mijzelf graag laat verwonderen en nieuwe dingen leer, maar ook omdat ik tijdens mijn jarenlange ervaring heb ontdekt dat een kind, zowel jong als oud, het beste leert als het zich, tijdens spel en in het onderwijs, kan verwonderen. Ik vind het belangrijk om hier de ‘weg’ vrij voor te maken.

Mijn ervaring heeft mij geleerd dat wanneer een kind fysiek of door prikkelgevoeligheid belemmerd wordt, dit proces van ‘verwondering’ voortdurend wordt verstoord. Dit gaat ten koste van het welbevinden van het kind en ook zeker van de mogelijkheid om optimaal ‘wijs’ te kunnen worden. Op zoek gaan naar oorzaken en een kind tools geven om op weg te komen, daar ligt mijn passie!

Opleidingen en cursussen hebben mij enorm verrijkt om deze zoektocht zo goed mogelijk uit te voeren: Master SEN (Special Educational Needs) ‘Jonge kind en spel’, neuropsychologie,
Johansen Individuele Auditieve Stimulatie (JIAS)-therapie, Benaudira-therapie, neuromotorische ontwikkeling van het brein, beelddenken (‘Rechts inhalen’), Kids Skills en vele andere cursussen en workshops die gericht zijn op het geven van handvatten aan kinderen bij problemen op het gebied van gedrag en welbevinden, het lezen en het leren in het algemeen.

Wie is Evelien?

Mijn naam is Evelien Vrolijken.

Sinds 2000 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst als juf van de groepen 4 t/m 8 (9 jaar) en later als intern begeleider (11 jaar). Op dit moment werk ik nog 1,5 dag in het onderwijs en mag ik leerlingen begeleiden in hun neuromotorische ontwikkeling.

Ooit las ik het citaat: Het mooiste wat je een kind kunt geven is een kans. Dit inspireert me tot op de dag van vandaag in mijn omgang en werk met kinderen. Ik geniet van het werken met kinderen. Ze zijn puur, onbevangen, nieuwsgierig, leergierig, oprecht en volop in ontwikkeling. Ieder kind wil graag leren en helemaal als hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt. Dan leren ze iets voor het leven. Uit ervaring weet ik dat er kinderen zijn die belemmerd worden in hun ontwikkeling. Juist deze kinderen verdienen het om steeds weer kansen te krijgen. Deze kinderen hebben bij mij als juf en als ib-er ervoor gezorgd dat ik steeds een stapje extra wilde doen. Samen zoeken naar hoe we de weg naar het onbevangen kunnen zijn en leren vrij kunnen maken. Welke oorzaken spelen een rol en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de oorzaken worden opgelost. Dat is wat mij drijft!

In de afgelopen jaren werd mijn nieuwsgierigheid steeds opnieuw geprikkeld en wilde ik graag meer weten over met name fysieke oorzaken die voor belemmering bij het leren kunnen zorgen. Opleidingen die ik gevolgd heb zijn o.a. Master SEN (intern begeleiding en specialist gedrag), Johansen Individuele Auditieve Stimulatie (JIAS)
, neuropsychologie, Benaudira hoortraining, reflexintegratie (INPP) en neuromotorische ontwikkeling van het brein, talent fluisteren.

Waarom JOEV?

Tijdens onze jarenlange ervaring in het onderwijs zijn wij tot de conclusie gekomen dat kijken naar oorzaken, bij problemen in ontwikkeling van een kind, niet altijd vanzelfsprekend is. Veelal werd direct overgegaan op extra oefenen, maar wij merkten dat dit vaak niet de oplossing van het probleem was. Wij hebben ons vaak afgevraagd ‘waarom komt er bij dit kind niet uit wat er in zit?’. De volgende vraag was voor ons altijd… wat is dan de oorzaak van het probleem waar het kind mee worstelt? Bijvoorbeeld: Het lezen komt maar niet op gang, er wordt een dyslexietraject ingezet, maar ondanks het vele oefenen en frustratie die dit met zich meebrengt is de vooruitgang minimaal t.o.v. de inzet.
Deze situaties komen we nog steeds veelvuldig tegen.

Door de kennis die we middels opleidingen hebben opgedaan, weten we dat er meerdere oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen. Bijvoorbeeld: niet zichtbare fysieke problemen, zoals ogen die niet voldoende samenwerken, waardoor lezen lastig wordt. Dit komt niet boven tafel bij een dyslexieonderzoek en veel instanties (h)erkennen deze problematiek niet.

Wij merken dat wanneer je deze fysieke oorzaken boven tafel krijgt je gerichte hulp kunt bieden. Het geeft kinderen en ouders inzicht waarom de ontwikkeling niet vanzelf gaat! Hoe fijn is het om te begrijpen waarom dingen niet lukken. Nog fijner is het om te begrijpen wat je er aan kunt doen om het op te lossen.

Wij geven kinderen en ouders graag dit inzicht. Daarnaast geven we u ook graag handvatten hoe hier mee om te gaan en hoe we het beter kunnen maken.