Skip to main content

Neuromotorische Ontwikkeling

Beweging is de eerste taal van een kind. Door middel van bewegen gaat het kind de wereld verkennen en leert het zijn lichaam controleren. Het meest ingewikkelde niveau van bewegen is het vermogen om volledig stil te staan of zitten (houding vasthouden). Zolang een kind dit niet kan, heeft het onvoldoende lichamelijke vaardigheden die nodig zijn om in een klaslokaal goed te kunnen leren.

Daarnaast leren kinderen met hun zintuigen. Nemen hun omgeving op door te zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Er zijn nog 2 zintuigen die van groot belang zijn om kinderen goed met hun omgeving te laten omgaan. Dat zijn het evenwichtsorgaan en het proprioceptieve systeem (het vermogen van een kind om de positie van het eigen lichaam of lichaamdelen waar te nemen).

Wanneer deze zintuigen in balans met elkaar functioneren, kan een kind zich concentreren, kan het automatiseren en leerstof tot zich nemen. Kortom, het kan zich soepel en vloeiend ontwikkelen. Wanneer 1 of meerdere zintuigen overgevoelig of verminderd gevoelig zijn, gaat het ontwikkelen vaak moeizamer. Bij een leerprobleem is er vaak sprake van een ‘motorische blokkade’. Het kind weet wel wat het moet doen of antwoorden, maar krijgt het niet op papier gezet. Het kind kan niet laten zien wat het werkelijk zou kunnen.

Wij vinden het belangrijk dat er vanuit verschillende aspecten naar de ontwikkeling van kinderen wordt gekeken. We kijken naar de ontwikkeling in zijn geheel. Naast de schoolse vaardigheden kijken we ook naar neuromotorische ontwikkeling. Werken het brein en het lichaam goed samen, zodat er geen fysieke belemmeringen zijn die de leerontwikkeling in de weg kunnen staan.

Mogelijkheden om de neuromotorische ontwikkeling van uw kind in beeld te brengen, bieden we aan middels een arrangement neuromotorische ontwikkeling.

Uiteraard kunt u altijd contact opnemen, wanneer u hier vragen over heeft.

Foto kleuters
Foto Jongen met Lego

Symptomen bij nog aanwezige reflexen.

Bron: www.inpp.nl